Trouvilleföreningen

        För boende i Trouville, Sandhamn

Årsmöte och 75-årsfest

30 juni - O.S.A. jubileumsfest

17 juli - Årsmöte

17 juli - Jubileumsfest Trouville 75 år!

Anmäl alltid ändrad e-postadress till info@trouville.se så nås du av utskick från Trouvilleföreningen. Familjemedlemmar kan anmäla sig som informationsmottagare.

Sopor

I de två soprummen i Trouville (bryggviken och tvättstugan) är det ENDAST hushållssopor (ej glas) som ska slängas. Respekterar vi det, räcker kapaciteten. Om vi inte kan följa detta, finns risk att soprummen stängs och all sophantering fortsättningsvis sker i byn. Allt annat än hushållssopor ska ner till byn! GLAS ska till glasreturen i byn, som är öppen dygnet runt. Mittemot glasreturen utanför sopgården kan man också slänga plast och metallskrot. PANT-retur finns hos Westerbergs. Wellpapp, emballage, batterier mm ska till sopgården i byn. Den är öppen alla dagar kl 8-9; 13.00-13.30 och 18.00-18.30.
Grovsopor ska till grovsopbåten, som kommer ca 5 ggr/år. Ris löv mm eldas upp på eldningsveckorna v 16-18 och 41-43. Grovsopbåten tar inte emot trädgårdsavfall.

17 juli - grovsopbåt 10:30 - 14:30

7 augusti - grovsopbåt

Aktuellt

Bastuaggregatet har nu blivit reparerat, och det gick på garantin. Aggregatet klarar inte för hög effekt. Det går inte fortare att få varmt  för att man sätter termostaten på max, så ställ in det på max 8 under uppvärmningsfasen. 

För allas trevnad är det ett frivilligt byggförbud under helgerna i juni och augusti, samt under hela juli.

Spara på vattnet! Vattenrestriktioner råder 15 maj till 15 september.

Cykla och gå hellre än att använda motorfordon under sommaren.

Trouville 75 år

Trouville 75-årsjubileumsfirande den 17 juli 2022

 18:00 fördrink på KSSS klubblokal

19:00 middag i Östra matsalen på Seglarhotellet

22:00 matsalen öppnar upp till bar och dans

 Pris 695 kr

O.S.A 30 juni

Välkomna!

Anmälan görs i Bokamera genom att välja en ledig tid den 17 juli. Vilken tid som väljs spelar ingen roll.  Välj mellan kött, fisk eller vegetariskt i bokningen. Gör en anmälan per person. 

Bokningen är giltig först efter betalning. Swisha 695 kr per person till Trouvilleföreningen 123 299 81 85. Ange fest, tomtnummer och namn på betalningen.


Bryggorna

Båtplatsfördelning

Årets båtplatsfördelning finns att ladda ner nedan.

Båtplatsregler och TBT-sanering

Båtplatsregler, tomtnummerkarta, miljöplan och TBT-saneringsplan finns under Dokument.

Boka gästboj

Föreningen har 3 gästbojar (A, B och C) på nocken av den brygga som ligger närmast byn. Gästboj bokas på anslagstavlan. Swisha 120 kr per dygn till 123 299 81 85. Ange gästboj, tomtnummer, namn och datum på betalningen.

Maxstorlek på båtar som får läggas vid gästboj är 2.5 ton, 8.5 m lång och 3 m bred. Dessutom ska det vara bra väder.

Gästboj bokas via tjänsten Bokamera genom att välja Boka gästboj nedan.


Strandstäddag 4 juni

Startar kl 10.00 (OBS! ny tid), samling tvättstugan.

Ta med lämpliga verktyg som spade, kratta, grep, ko-ben. 

Vi avslutar som alltid med korvgrillning. 

Bryggviken, Östra stranden, Alexanderudden, Stora och Lilla Trouville, Båtstranden

Rensa bort och stoppa i sopsäckar/big-bag: spjutmålla, svinmålla, krus-skräppa, tistlar, vres-rosor, gråbo, renfana, aspar och övrig sly, tall-struntar. 

Växter att bevara: strandråg, saltarv och strandkål

Vägar och stigar

Rensa bort maskrosor, lupiner och det lövsly som inte togs på städdagen.
Stoppa i sopsäckar/big-bag.

Ogräs

Bastun

Bastuns vänner

Det går fortfarande att gå med i Bastuns vänner genom att donera 3000 kronor till bastubygget. Då får du basta gratis i 5 år, och får ditt namn på en plakett i omklädningsrummet. Skicka ett mail till info@trouville.se.

Bokning av bastun

Bokning och avbokning av bastun görs från den 1 oktober digitalt via tjänsten BokaMera. Det går att boka 60 dagar framåt. Vid bokningen är tomtnummer obligatoriskt. Det är den gamla numreringen som gäller. 

Passen är 2 timmar långa, med start kl. 06:00. Sista passet börjar kl. 20:00. Det finns alltså hela 7 pass per dag att välja bland.

Medlemmar i bastuns vänner bastar gratis. Övriga Trouvillebor betalar 100 kr i samband med bokningen. Swisha 100 kr till Trouvilleföreningen 123 299 81 85. Ange bastu, tomtnummer, namn, bokat datum och tid på betalningen.

Nyckeln till bastun finns i kodboxen på väggen vid sidan om dörren till bastun. Kontakta intendent Bengt Zakrisson för att få koden. 

Basturegler

Bastun får endast användas av boende i Trouville och deras gäster.

Instruktioner för bastun finns uppsatta i omklädningsrummet. Räkna med 30 minuters uppvärmningstid. Aggregatet tål inte för hög effekt, och det går inte fortare för att man ställer det på max, utan då kan det slå ifrån. Ställ därför termostaten på 8 under uppvärmningsfasen. 

Ta med eget sötvatten, både att dricka och att stänka på bastuaggregatet så att det inte rostar sönder av saltvatten.

Städutrustning finns i bastun. Lämna bastun i det skick du önskar finna den när du själv ska basta!


Ved

Det finns mängder av vedkubbar kvar efter stormen Alfrida; dels bakom tvättstugan, dels bakom bastun. Den ved som ligger bakom bastun ska bort så att alla tjänliga kubbar samlas bakom tvättstugan. Om ni behöver ved är det bara att hämta. Föreningen har två vedklyvar. Kontakta intendent Bengt Zakrisson för närmare information.Kontakta styrelsen

 • Rutger af Sandeberg, ordförande,
  073-699 96 16

 • Amelie Lagerqvist, ekonomi,
  070-164 67 70

 • Fredrik Lundin Leinder, sekreterare,
  070-796 50 39

 • Peter Sjögren, hamnkapten,
  073-335 84 35

 • Per Rutegård, vice hamnkapten och vice ordförande,
  070-847 93 80

 • Bengt Zakrisson, intendent och klubbmästare,
  073-503 33 30

 • Peter Bratt, skog och vägar, 
  070-162 78 88

 • Anna Lidman, information och webbmaster,
  070-255 47 65


Namn E-post Meddelande Skicka in